locatie de Berkel 06 18 46 70 33
locatie de Zonnewende 06 83 20 02 32

Praktische informatie

BSO Bolderburen is een Buitenschoolse opvang op de Vrije Scholen in Zutphen en biedt opvang aan voor kinderen van de Vrije School maar ook kinderen van andere scholen in Zutphen zijn welkom. BSO Bolderburen is 40 schoolweken geopend van 12:30 uur tot 18:15 uur en is 7 van de 12 vakantie weken open van 8:15 uur tot 18:15 uur. We zijn de twee weken kerstvakantie en de 3e, 4e en 5e week van de zomervakantie altijd gesloten. 

Op de woensdag middag zijn we vooralsnog gesloten. Als meer dan 5 kinderen structureel opvang nodig hebben gaan we een groep starten op de woensdag. 

Wanneer de school eerder uit is, vangen wij uw kind, als hij/zij die dag naar de BSO zou komen, vanaf dat moment op! 

Op dit moment is er voorschoolse opvang op de donderdagmorgen op locatie de Berkel. We starten op andere dagen op de Berkel en op de Zonnewende een voorschoolse groep als er minimaal 5 kinderen opvang nodig hebben. 
Incidentele opvang, ook tijdens studie- en vakantiedagen, behoort tevens tot de mogelijkheden.

Pakket A

 • 40 schoolweken opvang van 12:30 uur tot 18:15 uur
 • inclusief 7 weken vakantieopvang van 8:15 - 18:15 uur
 • maandprijs € 198,50 (per jan 2021: € 206,50)

Pakket B

 • 40 schoolweken opvang van 14:45 uur tot 18:15 uur
 • inclusief 7 weken vakantieopvang van 8:15-18:15 uur
 • maandprijs € 138,95 (per jan 2021: € 144,55)

Pakket C

 • 40 schoolweken opvang van 12:30 uur tot 15:00 uur
 • geen vakantieopvang
 • maandprijs € 66,17 (per jan. 2021: € 68, 84)

Pakket D

 • Opvang van 14:00 uur tot 18:15 uur
 • inclusief 7 weken vakantieopvang van 8:15-18:15 uur
 • maandprijs € 158,80 (per jan 2021: € 165,20)

Voorschoolse Opvang

 • Opvang vanaf 7.15 uur (nu nog enkel op de donderdag op de Berkelschool)
 • alleen tijdens schoolweken
 • maandprijs € 35,42
 • inclusief ontbijt

De uurprijs voor 2020 is € 7,94 (per jan 2021 € 8,26). Biologische maaltijden van uw kinderen zijn in de prijs inbegrepen.
In bovenstaande tarieven (A en B en D pakket) zijn schoolvakanties opgenomen. Voor studiedagen wordt enkel de ochtend van 8.15 uur tot 12.30 uur berekend. De maandprijs wordt berekend door het aantal opvang uren per jaar, inclusief schoolvakanties minus vijf weken vakantiesluiting, te delen door twaalf maanden. Er is een constant maandbedrag.

Incidentele opvang is mogelijk, zowel tijdens schoolweken als tijdens vakantie- en studiedagen. De uur prijs is dan € 8,20 per uur (per jan 2021: € 8,53).  Neem contact op met de BSO om te informeren of er plek is.

Informatie over belastingteruggave (binnen een maand na start opvang doorgeven): www.toeslagen.nl