Kwaliteit

BSO Bolderburen streeft naar kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Vanuit de organisatie willen we uw kinderen liefdevolle en veilige zorg bieden.
De medewerkers van BSO Bolderburen zijn gediplomeerd en in bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en volgen jaarlijks een EHBO en tweejaarlijks een BHV-cursus. BSO Bolderburen heeft vaste medewerkers.
In een kort dagelijks overleg bereiden we ons voor op de kinderen. We evalueren regelmatig, hebben een maandelijkse teamvergadering en proberen de lijntjes naar de ouders zo kort mogelijk te houden. Als organisatie willen we adequaat in springen op pedagogische vragen van de kinderen en groepsleiding.
Jaarlijks worden onze locaties onderworpen aan een GGD-inspectie. U kunt de inspectie rapporten inzien onder het kopje praktisch op deze website.

BSO Bolderburen heeft een veiligheids en gezondheidsbeleid. En wil kinderen leren omgaan met de (kleinere) risico’s op een verantwoorde manier. Op te vragen bij de houders.
BSO Bolderburen heeft een pedagogisch beleid, ter inzage op de locatie.
BSO Bolderburen heeft een beleid voor klachten en is lid van een klachtencommissie. De oudercommissie van BSO Bolderburen is tevens lid van een klachtencommissie.
Indien er klachten zijn wordt er een jaarverslag gemaakt.