Oudercommissie

Bij BSO Bolderburen hebben we op de verschillende locaties een oudercommissie, conform de wet Kinderopvang. Minimaal 2 x per jaar en indien nodig vaker, komt de oudercommissie bijeen in een vergadering waarin de oudercommissie gevraagd wordt mee te kijken naar ons pedagogisch klimaat en te adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van de kinderen binnen BSO Bolderburen. De oudercommissie heeft adviesrecht op diverse onderwerpen. Dit zijn o.a.: het pedagogisch beleid, de pedagogische praktijk, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang.

De oudercommissie is bevoegd om BSO Bolderburen ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen. Bij het advies gaat het uiteindelijk om een voor alle partijen – BSO en ouder – werkbare situatie te creëren die recht doet aan de belangen van ouders én aan de eigen verantwoordelijkheid van BSO Bolderburen voor een goede bedrijfsvoering.

De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van de kinderen die bij BSO Bolderburen worden opgevangen. De oudercommissie is bereikbaar via: oudercommissie@bso-bolderburen.nl. En je kunt de ouders die de beide locaties vertegenwoordigen ook persoonlijk aanschieten. dit zijn:

de Berkel ouders wordeen vertegenwoordigt door Fleur Bokhoven en Eva Hillen

de Zonnewende ouders worden vertegenwoordigt door Arno Baltes en Mark Holtslag.