tekening

Foto's

Inschrijven peuteropvang

Ouders/verzorgers

Gegevens moeder
Achternaam *
Voorletters *
Voornaam *
Geboortedatum *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
E-mail adres
Telefoon privé
Telefoon werk & mobiel
Opleiding/beroep
BSN nummer *
 
Gegevens vader
Achternaam *
Voorletters *
Voornaam *
Geboortedatum *
Adresgegevens
E-mail adres
Telefoon privé
Telefoon werk & mobiel
Opleiding/beroep
BSN nummer *
 
Betalende ouder
 

Gegevens kind

Achternaam *
Voorletters *
Roepnaam *
Geboortedatum *
BSN nummer *
 
(Voorkeur) ingangsdatum

Wij zullen contact met u opnemen om uw inschrijving te bevestigen, aan te geven of er plek is en om een afspraak te maken voor een intakegesprek

Het inschrijfgeld bedraagt € 30,- per gezin en kan worden overgemaakt op ons IBAN rekeningnummer:  NL 76 RABO 01332 72 516 aan BSO Bolderburen te Zutphen o.v.v. inschrijfgeld en naam.  De datum waarop het inschrijfgeld is ontvangen geldt als datum van inschrijving.

Getekend te *
Datum *
Naam *
 

We kunnen de inschrijving pas verwerken als ook het machtigingsformulier voor automatische incasso is ingevuld en ondertekend.

Website