BSO op Vrije Scholen in Zutphen

BSO Bolderburen is een Buitenschoolse opvang op de Vrije Scholen in Zutphen en biedt opvang aan voor kinderen van de Vrije School maar ook kinderen van andere scholen in Zutphen zijn welkom. BSO Bolderburen is 40 schoolweken geopend van 12:30 uur tot 18:15 uur en is 7 van de 12 vakantie weken open van 8:15 uur tot 18:15 uur. We zijn de twee weken kerstvakantie en de 3e, 4e en 5e week van de zomervakantie altijd gesloten. Verder zijn we alle feestdagen, de vrijdag na Hemelvaart en een keer in de 5 jaar bevrijdingsdag, gesloten. Maar Goede Vrijdag zijn we geopend. 

Tarieven 2024:

De uurprijs voor 2024 is € 9,72.  Biologische maaltijden van uw kinderen zijn in de prijs inbegrepen.
In onderstaande paketten (A en B en D) zijn schoolvakanties opgenomen. Studiedagen zijn niet inbegrepen. Op deze dagen wordt enkel de ochtend van 8.15 uur tot 12.30 uur berekend als uw kind er gebruik van maakt. 

De maandprijs wordt berekend door het aantal opvang uren per jaar, inclusief schoolvakanties dat we open zijn, (40 schoolweken en 7 vakantieweken) te delen door twaalf maanden. Er is een constant maandbedrag.

Pakket A

 • 40 schoolweken opvang van 12:30 uur tot 18:15 uur
 • inclusief 7 weken vakantieopvang van 8:15 - 18:15 uur
 • maandprijs: € 243,00. Dit zijn 300 opvanguren per jaar.

Pakket B

 • 40 schoolweken opvang van 14:45 uur tot 18:15 uur
 • inclusief 7 weken vakantieopvang van 8:15-18:15 uur
 • maandprijs: € 170,10. Dit zijn 210 opvanguren per jaar.

Pakket C

 • 40 schoolweken opvang van 12:30 uur tot 15:00 uur
 • geen vakantieopvang
 • maandprijs: € 80,97. Dit zijn 100 opvanguren per jaar.

Pakket D

 • Opvang van 14:00 uur tot 18:15 uur
 • inclusief 7 weken vakantieopvang van 8:15-18:15 uur
 • maandprijs: € 194,40. Dit zijn 240 opvanguren per jaar. 

Voorschoolse Opvang

vanaf schooljaar 2022/2023 op de Zonnewende op dinsdag en donderdag

Opvang vanaf 7.30 uur 

 • alleen tijdens schoolweken
 • maandprijs € 40,27
 • inclusief ontbijt

Wanneer de school op een BSO dag eerder uit is (Sinterklaasdag, dag voor de kerst- en zomervakantie), vangen wij uw kind vanaf dat moment op! Er worden dan geen extra kosten berekend.

Op de woensdagmiddag is er opvang in ons BSO lokaal op de Berkel locatie. Kinderen van de Zonnewende school en Auryn worden door ons opgehaald.

Voorschoolse opvang is nu alleen op locatie de Zonnewende op de dinsdag en de donderdag vanaf 7.30 uur. kosten zijn 40,27 euro per maand. Mocht er vraag zijn voor andere dagen of op de Berkel of Auryn locatie, dan starten we met een groep voorschoolse opvang als er minimaal 5 kinderen opvang nodig hebben. 

Incidentele opvang is mogelijk, zowel tijdens schoolweken als tijdens vakantie- en studiedagen. De uur prijs is dan: € 10,02.  Neem contact op met de BSO om te informeren of er plek is.

Informatie over belastingteruggave (binnen een maand na start opvang doorgeven): www.toeslagen.nl