Praktische informatie

BSO Bolderburen is een Buitenschoolse opvang op de Vrije Scholen in Zutphen en biedt opvang aan voor kinderen van de Vrije School maar ook kinderen van andere scholen in Zutphen zijn welkom. BSO Bolderburen is 40 schoolweken geopend van 12:30 uur tot 18:15 uur en is 7 van de 12 vakantie weken open van 8:15 uur tot 18:15 uur. We zijn de twee weken kerstvakantie en de 3e, 4e en 5e week van de zomervakantie altijd gesloten. Verder zijn we alle feestdagen, de vrijdag na Hemelvaart en een keer in de 5 jaar bevrijdingsdag, gesloten. Maar Goede Vrijdag zijn we geopend. 

Uurprijs:

De uurprijs voor 2022 is € 8,43. Biologische maaltijden van uw kinderen zijn in de prijs inbegrepen.
In onderstaande paketten (A en B en D) zijn schoolvakanties opgenomen. Studiedagen zijn niet inbegrepen. Op deze dagen wordt enkel de ochtend van 8.15 uur tot 12.30 uur berekend als uw kind er gebruik van maakt. De maandprijs wordt berekend door het aantal opvang uren per jaar, inclusief schoolvakanties minus vijf weken vakantiesluiting, te delen door twaalf maanden. Er is een constant maandbedrag.

Pakket A

 • 40 schoolweken opvang van 12:30 uur tot 18:15 uur
 • inclusief 7 weken vakantieopvang van 8:15 - 18:15 uur
 • maandprijs: € 211,25. Dit zijn 300 opvanguren per jaar.

Pakket B

 • 40 schoolweken opvang van 14:45 uur tot 18:15 uur
 • inclusief 7 weken vakantieopvang van 8:15-18:15 uur
 • maandprijs: € 147,88. Dit zijn 210 opvanguren per jaar.

Pakket C

 • 40 schoolweken opvang van 12:30 uur tot 15:00 uur
 • geen vakantieopvang
 • maandprijs: € 70,41. Dit zijn 100 opvanguren per jaar.

Pakket D

 • Opvang van 14:00 uur tot 18:15 uur
 • inclusief 7 weken vakantieopvang van 8:15-18:15 uur
 • maandprijs: € 169,00. Dit zijn 240 opvanguren per jaar. 

Voorschoolse Opvang

vanaf schooljaar 2022/2023 op de Zonnewende op dinsdag en donderdag

Opvang vanaf 7.30 uur 

 • alleen tijdens schoolweken
 • maandprijs € 35
 • inclusief ontbijt

Wanneer de school op een BSO dag eerder uit is, vangen wij uw kind vanaf dat moment op! 

Op de woensdagmiddag vangen we inmiddels ook kinderen op. We zitten dan in ons BSO lokaal op de Zonnewende locatie. Kinderen van de Berkelschool worden door ons opgehaald.

Vanaf schooljaar 2022/ 2023 is er voorschoolse opvang op locatie de Zonnewende op de dinsdag en de donderdag vanaf 7.30 uur. kosten zijn 35 euro per maand. Mocht er vraag zijn voor andere dagen of op de Berkellocatie, dan starten we met een groep voorschoolse opvang als er minimaal 5 kinderen opvang nodig hebben. 

Incidentele opvang is mogelijk, zowel tijdens schoolweken als tijdens vakantie- en studiedagen. De uur prijs is dan: € 8,73.  Neem contact op met de BSO om te informeren of er plek is.

Informatie over belastingteruggave (binnen een maand na start opvang doorgeven): www.toeslagen.nl